Nadzór nad wyposażeniem

Nadzór nad wyposażeniem

W ramach wsparcia firm posiadających wdrożony system zarządzania możemy przejąć (np. na zasadach outsourcingu) część obowiązków wynikających z wymagań prowadzenia udokumentowanego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym. 

W ramach prowadzenia nadzoru możemy: 

  • prowadzić dokumentację wyposażenia,
  • znakować wyposażenie (np. etykiety),
  • dbać o terminowość wykonywanych wzorcowań i sprawdzeń,
  • wykonywać wzorcowanie w laboratorium własnym lub innym,
  • wykonywać sprawdzeń okresowych,
  • wykonywać obsługi i konserwacje,
  • wyszukiwanie dostawców usług wzorcowania spełniających wymagania Klienta.