Image

Metro-Lab
Agnieszka Greń

Kontakt
Laboratorium

ul. Reżyserska 5,

01-386 Warszawa

Firma nasza zajmuje się:

  • wzorcowaniem/kalibracją przyrządów pomiarowych
  • budową i wdrażaniem systemów zarządzania
  • prowadzeniem nadzoru nad przyrządami pomiarowymi
  • wykonywaniem pomiarów elementów i detali przemysłowych
  • wykonywaniem auditów wewnętrznych

Naszymi Klientami są:

  • autoryzowane serwisy samochodowe
  • zakłady remontowe energetyki
  • zakłady przemysłu maszynowego
  • certyfikowane serwisy samolotów i śmigłowców

W prowadzonym przez nas laboratoriach wykorzystujemy wzorce i wyposażenie pomiarowe zachowujące spójność pomiarową do wzorców jednostek miar utrzymywanych przez Główny Urząd Miar i Physikalische-Technische Bundesanstalt Niemcy.

Personel wykonujący pomiary legitymuje się certyfikatami ukończenia szkoleń w zakresie wykonywania pomiarów prowadzonych przez Główny Urząd Miar oraz renomowane firmy produkujące wyposażenie pomiarowe. Ponadto legitymujemy się certyfikatami ukończenia szkoleń w zakresie budowy, wdrażania i auditowania systemów zarządzania jakością (wg norm PN-ISO 9000, PN-ISO 17025, PN-ISO 17020) wydanymi przez Polskie Centrum Akredytacji oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Image