Wielkości elektryczne

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych

 • multimetry
 • amperomierze
 • woltomierze
 • omomierze
 • watomierze
 • częstościomierze
 • mierniki cęgowe prądu
 • mierniki rezystancji izolacji
 • mierniki rezystywności gruntu
 • mierniki napięcia przebicia
 • miernik impedancji pętli zwarcia
 • techniczne mostki rezystancji
 • testery instalacji elektrycznych (PAT)
 • testery wyłączników różnicowo prądowych
 • kilowoltomierze (do 6kV)
 • oscyloskopy
 • generatory
 • rezystory
 • boczniki