Długość i kąt

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta 

 • suwmiarki do 2500mm

 • wysokościomierze do 1000 mm

 • głębokościomierze suwmiarkowe do 1000 mm

 • spoinomierze spawalnicze

 • mikrometry zewnętrzne do 1500 mm

 • mikrometry wewnętrzne

 • mikrometry czujnikowe

 • mikrometry do gwintów

 • wzorce nastawcze do mikrometrów (ustawiaki zera)

 • głębokościomierze mikrometryczne

 • transametry (passametry)

 • głowice mikrometryczne

 • średnicówki mikrometryczne

 • średnicówki trójpunktowe

 • czujniki zegarowe

 • średnicówki czujnikowe

 • macki pomiarowe czujnikowe

 • grubościomierze czujnikowe

 • głębokościomierze czujnikowe

 • kątomierze

 • kątowniki

 • folie wzorcowe

 • przymiary (sztywne, półsztywne, zwijane)

 • szczelinomierze (płaskie, klinowe, płytkowe)

 • wzorce zarysu gwintu(metryczne, calowe)

 • wzorce zarysu łuków (promieniomierze)

 • wałeczki pomiarowe (do kół zębatych, do pomiaru gwintów)

 • lupy pomiarowe zwzorcem kreskowym (np. Lupa Brinella)

 • płytki kątowe (przywieralne, o matowych powierzchniach)

 • płytki interferencyjne

 • płaskorównoległe płytkiinterferencyjne

 • płyty pomiarowe

 • liniały powierzchniowe

 • poziomnice (liniałowe, budowlane)

 • poziomnice optyczne

 • kwadranty optyczne (artyleryjskie)

 • sekstanty (nawigacyjne)

 • dalmierze laserowe (odległościomierze)

 • liniały sinusowe

 • pryzmy

 • mikroskopy (warsztatowe, pomiarowe)

 • projektory pomiarowe

 • urządzenia do ustawiania świateł samochodowych