Polityka jakości

Polityka jakości

  Podstawowym zadaniem Laboratorium Metro-Lab jest profesjonalne wykonywanie wzorcowań w celu zapewnienia realizacji wymagań uzgodnionych z Klientem. 

 

  Dla realizacji tych zadania ustalone zostały następujące ogólne cele jakości:
    - wykonywanie wzorcowań na wysokim poziomie, które spełnią oczekiwania Klienta;
    - dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników pomiarów:
        •   rzetelnych, tzn. wykonanych zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną;
        •   wiarygodnych, tzn. takich, że podana wartość liczbowa  powiększona o przedział niepewności zawiera
            w sobie z określonym prawdopodobieństwem, wartość rzeczywistą mierzonego parametru;
        •  użytecznych, tzn. takich, które pozwolą Klientowi rozwiązać jego problem;
    - ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania;
    - zapewnienie Klientom ochronę poufnych informacji i praw własności;
    - zbudowanie i utrzymywanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Klientów i wszystkich
      zainteresowanych współpracą z Laboratorium.

  Dla realizacji wyżej wymienionych celów wprowadzono w Laboratorium system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji.


  Personel Laboratorium jest świadomy istotności utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług i systematycznie jest szkolony w celu utrzymania wysokich kompetencji technicznych.


  Najwyższe Kierownictwo deklaruje i zapewnia realizowanie niniejszej Polityki Jakości, poprzez zagwarantowanie niezbędnych środków do realizacji wyznaczonych celów oraz sprawuje nadzór nad sprawną komunikacją wLaboratorium.


  Deklarujemy, że personel Laboratorium zapoznany jest z systemem zarządzania Laboratorium, w tym z niniejszą Polityką Jakości.

                                     

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem